Nieuwbouw fotoverslag

LAATSTE INFORMATIE OVER ONS NIEUWE SCHOOLGEBOUW IN HET SCHOOLJAAR 2016-2017De Buut Aanzicht

Juni 2016:

2016-06-01-PHOTO-00000367.jpg2016-06-01-PHOTO-00000368.jpg2016-06-03-PHOTO-00000372.jpg2016-06-03-PHOTO-00000373.jpg2016-06-03-PHOTO-00000374.jpg2016-06-03-PHOTO-00000375.jpg2016-06-03-PHOTO-00000376.jpg2016-06-03-PHOTO-00000377.jpg2016-06-03-PHOTO-00000378.jpg2016-06-03-PHOTO-00000379.jpg2016-06-03-PHOTO-00000380.jpg2016-06-03-PHOTO-00000381.jpg2016-06-03-PHOTO-00000382.jpg2016-06-03-PHOTO-00000383.jpg2016-06-03-PHOTO-00000384.jpg2016-06-03-PHOTO-00000385.jpg2016-06-03-PHOTO-00000386.jpg2016-06-03-PHOTO-00000387.jpg2016-06-03-PHOTO-00000388.jpg2016-06-03-PHOTO-00000389.jpg


 

Mei 2016:

IMG_5831.JPGIMG_5832.JPGIMG_5833.JPGIMG_5834.JPGIMG_5835.JPGIMG_5836.JPG

April 2016:

IMG_5710.JPGIMG_5711.JPGIMG_5712.JPGIMG_5713.JPGIMG_5714.JPGIMG_5762.JPGIMG_5779.JPGIMG_5780.JPG


Maart 2016:

IMG_5545.JPGIMG_5546.JPGIMG_5550.JPGIMG_5553.JPGIMG_5555.JPGIMG_5556.JPGIMG_5557.JPG


Februari 2016:

Veel buurtbewoners vragen zich af waarom er nog zo weinig zichtbare activiteiten gaande zijn op het bouwterrein van De Buut. Gelukkig zijn de betrokkenen achter de schermen de afgelopen periode wel heel actief geweest. Om te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw heeft de gemeente Nijmegen een onderzoek gelast naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven die na WO2 vanaf het centrum naar het terrein van de Hugo de Grootstraat afgevoerd zouden kunnen zijn. Dit onderzoek is inmiddels verricht en heeft de conclusie opgeleverd dat er "niet aangetoond kan worden dat er geen explosieven aanwezig zijn". N.a.v. deze conclusie is vervolgens op hoog niveau de discussie gevoerd over de vraag; "hoe nu verder?". Voorgesteld werd om de grond laag voor laag af te graven en zo zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van explosieven. Dit voorstel staat echter op gespannen voet met de afspraak die gemaakt is met de afdeling archeologie om de grond niet te beroeren en de archeologisch waardevolle onderlaag intact te laten. Inmiddels is daarvoor een werkbaar compromis gevonden en wordt er op de plekken waar de funderingspalen geboord worden eerst handmatig geboord ter controle op explosieven. Hiermee is inmiddels begonnen en naar verwachting zal volgende week een start gemaakt worden met het dichten van de kelder en het boren van de funderingspalen. Zodra de palen geplaatst zijn, worden de prefab vloerdelen en frame geplaatst. Hiervoor is al het nodige voorwerk verricht, waardoor na verwachting er ongeveer 2 maanden nodig zullen zijn om het gebouw te plaatsen en vervolgens te beginnen met de afwerking. Hoewel we door bovenstaande ontwikkelingen wel vertraging opgelopen hebben in de planning voor oplevering, mogen we er nog steeds op vertrouwen dat de nieuwe school voor aanvang van het nieuwe schooljaar opgeleverd zal worden. We zien daar allemaal naar uit. In de nieuwsbrief van het Wijkcomité Oost is aandacht gevraagd voor de tijdelijke afsluiting van het speelterrein. Helaas is het onmogelijk om het speelterrein toegankelijk te houden. Veiligheid op en rond het bouwterrein noopt ons om ook het omliggende terrein af te sluiten. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Januari 2016:

Afgelopen maandag kregen we de definitieve omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe school. Op die dag zijn ook de eerste piketpaaltjes geplaatst. Kortom tijd voor "champagne". De projectgroep nieuwbouw heeft dit op gepaste wijze invulling gegeven. Vanaf nu zullen de contouren van de nieuwe school zichtbaar gaan worden. De eerstvolgende handeling is het boren van de funderingspalen. Daarbij zal ook gelet worden op het naar boven halen van eventueel vervuilde grond. Om deze reden zal er in beschermende kleding (witte pakken) gewerkt gaan worden. Dit lijkt mogelijk heftiger dan het in werkelijkheid is. Start Nieuwbouw

December 2015:

Op de volgende plattegronden zie je de voorlopige indeling(en) en overzicht van alle ruimten in en rondom onze nieuwe school.

Begane grond:

Begane Grond Plattegrond

 

Eerste verdieping:

Eerste Verdieping Plattegrond

 

De buitenruimte/speelplaats:

De Buitenruimte Plattegrond

Vooraanzicht:

De Buut Aanzicht