Programmeren

Waarom programmeren op De Buut?

Waarom programmeren op De Buut? De Buut wil kinderen op jonge leeftijd laten zien dat ze zelf creatief bezig kunnen zijn met software als hardware, en daar hebben we onze redenen voor. In Engeland is programmeren bijvoorbeeld een verplicht PO-vak zoals rekenen en schrijven. Het doel op De Buut is om kinderen een basis mee te geven in het abstract denken, analyseren en problemenen oplossen, zodat leerlingen hun toekomstige wereld kunnen blijven begrijpen en zich er creatief, zonder beperkingen in kunnen voortbewegen.